Als een hoogbegaafde een probleem tegenkomt, heeft hij direct verschillende oplossingen. Je manager zit bij wijze van spreken al tijden te zwoegen om überhaupt het probleem duidelijk te krijgen.

Daar zit je dan met tal van oplossingen voor problemen waar de anderen nog geen probleem hebben gezien. Dat is lastig, komen met een oplossing waar er voor de andere collega's nog helemaal geen probleem is.

Hoe ga jij daar nu mee om?

Raak je gefrustreerd omdat je het niet kunt geloven dat niemand ziet dat er een probleem is?

Begin je met overtuigen dat ze nu in actie moeten komen anders gaat het straks echt mis, ik zie de glazige blik van je collega's al 🙂

Of denk je, zoek het maar uit, dit is nu al de zoveelste keer dat ik jullie waarschuw maar jullie doen er toch niets meer. Laat het maar fout gaan.

Dat laatste zal denk in niet zo snel gebeuren, omdat je het waarschijnlijk niet fout zult laten gaan, dat kun je niet maken, daarvoor ben je te perfectionistisch.

Hoe dan?

Hoe kun jij nu zorgen dat de oplossingen die jij hebt bedacht, dan wel de aanpassing in het huidige werk doorvoeren om het probleem te kunnen voorkomen?

Wel daar heb ik 6 tips voor.

 • Weten de anderen eigenlijk wel dat jij hoogbegaafd bent?
  • Begin maar eens te vertellen dat jij talenten hebt waardoor je sneller denkt, heel snel verbindingen kunt leggen tussen oorzaak en gevolg; dat je het leuk vindt om oplossingen voor problemen te bedenken; dat je verder vooruit kunt kijken/denken dan de meeste anderen.
 • Wanneer spreek jij mensen aan over de mogelijke problematiek en oplossingen?
  • Doe dat niet over de afdeling heen, of op grote bijeenkomsten of tijdens een afdelingsoverleg. Mocht het toch ter sprake komen strooi dan niet al je kennis in het rond. Geef 1 of 2 punten aan, en houdt niet een heel betoog. Dat gaat je niet helpen, sterker nog dan heb je helemaal geen aansluiting meer met de rest;
 • Waar spreek je de mensen aan?
  • Zoals net gezegd, doe dat niet in grote groepen, maar probeer juist die mensen die je wilt spreken, die vaak wel open staan voor jouw ideeën, apart te spreken. Het is zeker voor de ander prettig om dit in een 'veilige' omgeving te doen;
 • Hoe bespreek je dat dan?
  • Overval de ander niet met al jouw informatie, maar tast eerst eens af of de ander open staat voor jouw idee. Houdt het vooral simpel, "Jip en Janneke" taal. Pas als je merkt dat de ander begrip heeft voor jouw input, kun je voorzicht gaan beginnen met het uitleggen van het probleem. Kom nog niet met de oplossing, zorg er voor dat eerst het probleem duidelijk is. Als dat is gelukt kun je beginnen met het bespreken van je oplossingen;
 • Hoe implementeer je dit?
  • Neem niet de regie over het besluit en de uitvoering daarvan. Dat is voorbehouden aan de manager of iemand die hiervoor is aangesteld. Probeer als een adviseur te werk te gaan. Als je de regie overneemt, zul je al snel heel ver voor de troepen uit lopen en ben je alle aansluiting kwijt en wordt het weer jouw feestje. Dan zou je wederom gefrustreerd kunnen raken over het feit dat je het weer helemaal alleen moet doen. Laat het vooral door de anderen doen, hiermee zorg je ervoor dat het ook "eigen" wordt voor de afdeling;
 • Als laatste, blijf geduldig
  • Het gaat echt niet zo snel als dat jij dat graag zou willen, en denk ook niet "als ik het zelf doe was het al klaar geweest". Het is een groepsproces en jij bent hier degene die zich moet aanpassen aan de rest.

Heb jij ander tips hebt of je eigen ervaringen hoe jij met dit probleem omgaat, laat het hieronder weten.